/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. po zmianach z dnia 14.11.2017r.

Beata Gancarz-Skrobotowicz