Kontakt

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
+48 71 337 62 30
dos@dos.piib.org.pl
897-16-79-441
Redakcja:
Beata Gancarz-Skrobotowicz
http://www.dos.piib.org.pl/