/ Kategoria / Szkolenia

Zastosowanie wymagań w zakresie oceny zgodności do nowych urządzeń i technologii stosowanych w budownictwie, wykład nadinspektora Zbigniewa Kołodyńskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Wykład odbył się w ramach konferencji naukowej ” Nowe technologie w budownictwie – zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”