/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Zasady projektowania według ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych a roszczenia z tytułu rękojmi i roszczenia odszkodowawcze

Beata Gancarz-Skrobotowicz