/ Kategoria / Szkolenia

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – wykonywania prac dekarskich

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Konferencja odbyła się 21.03.2023 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Organizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska. Wsparcia udzieliły Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Zapraszamy do obejrzenia otwarcia Konferencji.