/ Kategoria / Szkolenia

Współpraca samorządu zawodowego z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego w świetle obowiązujących norm prawa budowlanego

Beata Gancarz-Skrobotowicz