/ Kategoria / Szkolenia

Wprowadzenie i podstawy do umowy o prace projektowe oraz umowy o roboty budowlane, wykład mgr inż. adw. Przemysława Bogusza i adw. Fabiana Zielińskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz