/ Kategoria / Szkolenia

Techniczne możliwości i prawne uwarunkowania dostosowania „starych”, stalowych mostów kolejowych do obecnych wymogów eksploatacyjnych, wykład mgr inż. Jerzego Brosia

Beata Gancarz-Skrobotowicz