/ Kategoria / Szkolenia

Specyfikacja warunków zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu o wartości do progów unijnych, wykład mgr inż. Krzysztofa Błachuta

Beata Gancarz-Skrobotowicz