/ Kategoria / Szkolenia

Przegląd metod rozbiórek budynków i budowli, wykład mgr inż. Marka Łukowskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz