/ Kategoria / Szkolenia

Prawidłowe utrzymanie obiektów budowlanych – kontrole okresowe, książka obiektu. Aspekty prawne i techniczne, wykład mgr inż. Adriana Ciejaka

Beata Gancarz-Skrobotowicz