/ Kategoria / Szkolenia

PKB jako miara wzrostu gospodarczego. PKB per capita w Polsce i na świecie 2020-2022, wykład prof. dr hab. Mariana Nogi

Beata Gancarz-Skrobotowicz