/ Kategoria / Szkolenia

Ochrona zabytków – realizacja inwestycji
w obiektach zabytkowych – część 2, wykład mec. Jolanty Szewczyk

Beata Gancarz-Skrobotowicz