/ Kategoria / Szkolenia

Ochrona przeciwpożarowa w garażach wielostanowiskowych- projektowanie
i eksploatacja, wykład mgr Marcina Zielińskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz