/ Kategoria / Szkolenia

Międzynarodowy rynek pracy – współczesna konieczność – wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej

Beata Gancarz-Skrobotowicz