/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Mapy, plany, weduty – najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli

Beata Gancarz-Skrobotowicz