/ Kategoria / Szkolenia

Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Beata Gancarz-Skrobotowicz