/ Kategoria / Inżynier roku

Ireneusz Dokurno – inżynier roku 2017
w kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz