/ Kategoria / Inżynier roku

Andrzej Ptak – Inżynier roku 2014
w kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz