/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Forum Inżynierskie 2018, Sesja II Najważniejsze problemy wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany

Beata Gancarz-Skrobotowicz