/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Forum inżynierskie 2018, Sesja II najważniejsze problemy wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany – dyskusja

Beata Gancarz-Skrobotowicz