/ Kategoria / Inżynier roku

Ewa Kruszyna – Inżynier Roku 2018
w kategorii kierownik budowy

Beata Gancarz-Skrobotowicz