/ Kategoria / Szkolenia

Doświadczenia w zakresie kontroli placów budów w OIP we Wrocławiu, wykład nadinspektora pracy Zbigniewa Kołodyńskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Prelekcja nadinspektora pracy Zbigniewa Kołodyńskiego wygłoszona podczas konferencji “”Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”, która odbyła się 18.04.2023 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.