/ Kategoria / Szkolenia

Cyfryzacja warsztatu projektowania systemów odwodnienia w Polsce,
wykład prof. dr hab. inż. Pawła Licznara

Beata Gancarz-Skrobotowicz