/ Kategoria / Szkolenia

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu specjalistycznych robót geotechnicznych, wykład mgr inż. Macieja Króla

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Wykład zrealizowany w trakcie konferencji „Nowe technologie w budownictwie- zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”.