/ Kategoria / Szkolenia

Elewacje wentylowane. Technologia produkcji
i metodyka badania płyt włóknisto-cementowych, wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Schabowicza

Beata Gancarz-Skrobotowicz