/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, część 5

Beata Gancarz-Skrobotowicz