/ Kategoria / Szkolenia

Zagadnienia bezpieczeństwa w realizacji inwestycji nieobjętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykład dr inż. arch. Wacława Szarejko

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Wykład odbył się w ramach konferencji naukowej “Nowe Technologie w budownictwie – zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”