/ Kategoria / Szkolenia

Wzajemne relacje na terenie budowy pomiędzy wykonawcą a osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie

Beata Gancarz-Skrobotowicz