/ Kategoria / Szkolenia

Prawo zamówień publicznych od stycznia 2021 roku, wykład mgr inż. Krzysztofa Błachuta

Beata Gancarz-Skrobotowicz