/ Kategoria / Szkolenia

Ochrona zabytków – realizacja inwestycji
w obiektach zabytkowych -część 1, wykład mec. Jolanty Szewczyk

Beata Gancarz-Skrobotowicz