/ Kategoria / Szkolenia

Nowe technologie w mostownictwie a bezpieczeństwo pracy, wykład prof. dr hab. inż. Jana Bienia

Beata Gancarz-Skrobotowicz

Wykład wygłoszony podczas konferencji naukowej „Nowe technologie w budownictwie – zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy”. Wydarzenie odbyło się 25.03.2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy we
Wrocławiu.