/ Kategoria / Inżynier roku

Danuta Szemiel – Inżynier Roku 2015
w kategorii inspektor nadzoru

Beata Gancarz-Skrobotowicz