/ Kategoria / Szkolenia

Forum Inżynierskie DOIIB 2022 – Forma projektu budowlanego po zmianach, część 2

Beata Gancarz-Skrobotowicz