/ Kategoria / Aktualności / Szkolenia

Forum Inżynierskie 2018 , Sesja I Planowane uwarunkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera budowlanego

Beata Gancarz-Skrobotowicz