/ Kategoria / Inżynier roku

Agnieszka Zwierz – inżynier roku 2018
w kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego

Beata Gancarz-Skrobotowicz